Слични повеќе бројни содржини за децата ќе најдете ако ја посетите Кидс Планет! [повеќе]


И вие можете да учествувате во креирањето на содржините за најмладите така што во дигитална форма ќе испратите ваши песни, раскази, цртежи и слично, и тие ќе бидат проверени и по одобрувањето објавени овде. За испраќање на вашите содржини користете го формуларот што следи.

Име и презиме:
Одделение:
Училиште:
Населено место:
Е-mail:
Датотека за испраќање:
Што би додале:

Следат линкови кон некои лични страни:

Лична страна на Андреј

Лична страна на Мартин